Investicije v informacijsko-komunikacijske tehnologije za podjetja?

Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je skupen izraz za nabor najrazličnejših računalniških, informacijskih in komunikacijskih naprav (strojna oprema), aplikacij (programska oprema), omrežij (internet) in storitev. Hiter tehnološki razvoj je obenem močno spremenil tradicionalne poglede na komunikacijo znotraj podjetja in prav tako navzven med podjetji kot kupci in prodajalci. Nove tehnologije in razvoj, sprva razvoj optičnih kablov, potem brezžične povezave in nazadnje internet in vse večji pretok informacij so občutno povečale zmogljivost telekomunikacijskih naprav, spremenili pa so se tudi mediji komuniciranja.

S pomočjo elektronskih komunikacij je omogočen hiter in pravočasen dostop do podatkov, informacij in odločitev. Dostop je omogočen ne glede na geografske ali katerekoli prepreke. Prav tako omogočajo prodor na različne trge in dostop do kupcev, ki so bili še pred nedavnim nedosegljivi.

Svet prehaja iz ekonomije, ki temelji na podjetju, v ekonomijo, ki temelji na omrežju in omrežnem poslovanju. Večina procesov, ki potekajo preko elektronski komunikacij splošno imenujemo elektronsko poslovanje. Elektronsko poslovanje je katerakoli oblika poslovanja, pri katerem poslovni subjekti delujejo elektronsko, namesto da bi delovale fizično oziroma bi bili v neposrednem fizičnem stiku.

IKT v podjetjih

Podjetja in zaposleni v njih bi se morali zavedati, da mora elektronsko poslovanje postati dolgoročna in strateška odločitev in usmeritev. Usmeritev katera bo dolgoročno omogočila stik med zaposlenimi znotraj podjetja in stik med poslovnimi subjekti. Podjetju samemu pa konkurenčno prednost in s tem možnost za napredek in razvoj.

V kolikor želimo, da podjetje zagotovi ustrezno in kvalitetno komuniciranje navznoter in navzven, je v prvi vrsti nujno potrebna kvalitetna izgradnja infrastrukture. Pomemben je pretok informacij do podjetja in v podjetju samem. Sistem komunikacijskih povezav mora zagotavljati kvaliteten in stabilen prenos podatkov.

Med podjetji je v veliki meri optimalna rešitev prenos podatkov po optičnem omrežju, med tem ko je znotraj podjetja zadovoljivo bakreno omrežje, višjih kategorij/Class-i. V infrastrukturo lahko uvrščamo tudi naprave na delovnih mestih. V kolikor želimo doseči optimum izkoriščenosti omrežja je potrebno le tega sproti obnavljati in posodabljati. V veliki meri se omenjeni del v podjetjih zanemarja in so zastarela orodja končnega uporabnika mašilo za kvalitetno delo na modernem in hitrem omrežju.

Za nemoteno komuniciranje je potreben tudi ustrezen informacijski sistem. Informacijski sistem je kombinacija programske opreme ki deluje znotraj podjetja, na posameznem računalniku ali sistemu, ter je namenjena uporabnikom za obdelovanje informacij. Posamezna orodja danes omogočajo da lahko enotni IT sistem pregledujemo, obdelujemo in analiziramo, ne le preko računalnika ampak tudi preko pametnega telefona ali tablice. Prav tako lahko z omenjenimi napravim z našim podjetjem komunicirajo zunanji partnerji.

Elektronsko komuniciranje danes postaja pomemben dejavnik v uspešnih podjetjih. Globalizacija trga in odprtost daje tehnološko naprednim podjetjem možnost, da so korak ped ostalimi in s tem odprti za spremembe na trgu, znotraj podjetja pa omogočajo boljši pretok informacij in s tem večjo odzivnost na tržne razmere.