Kako se zavarovati pred izpadom napajanja in preprečiti finančno škodo

Sneg, dež, žled, orkanski veter, poplave, zemeljski plazovi, potres – pojavi, povezani s podnebnimi spremembami, so postali že stalnica. Vsem je skupno, da lahko povzročijo prekinitve napajanja z električno energijo večjih ali manjših razsežnosti. Izpad električne energije pa lahko za podjetje pomeni veliko finančno škodo.

Kako se zavarovati pred izpadom napajanja?

Strokovnjaki opozarjajo, da bomo lahko kmalu spet doživeli redukcije električne energije. V stanovanjskih objektih to ne pomeni večjih težav, povsem drugače pa je v podjetjih in ustanovah, še zlasti bolnišnicah, kjer nekatere naprave ali kar celotni sistemi potrebujejo neprekinjeno oskrbo z električno energijo. Takšne naprave ali sisteme je treba zavarovati z napravami za nemoteno napajanje z električno energijo.

Glavni namen naprav za nemoteno napajanje je zaščita električnih porabnikov pred električnimi motnjami, ki lahko ogrozijo pravilno delovanje naprav. Izraz električne motnje pomeni nihanje električne napetosti in frekvence napajanja, prenapetosti, podnapetosti, šume, hitre napetostne sunke, izpade električnega omrežja, atmosferske razelektritve, elektrostatične razelektritve, itd…

Rezervno napajanje se uporablja povsod tam, kjer je neprekinjeno napajanje z električno energijo nujno in ne sme biti odvisno od zanesljivosti distribucijskega omrežja. Zato se v ta namen doda sklop električne opreme, ki zagotavlja neprekinjeno, nemoteno napajanje z električno energijo.

Dizelske agregate uporabljamo, kadar nimamo dostopa do električnega omrežja, na primer v oddaljenih krajih, na gradbiščih… Najpogosteje jih uporabljamo za rezervno napajanje objektov.

Poznamo tudi druge sisteme rezervnega napajanja: napajalnike za neprekinjeno napajanje (v nadaljevanju UPS), gorivne celice ter vztrajnike s shranjeno energijo.

Z uporabo sistema varnostnega napajanja pa je treba biti previden, da ne pride do napak, saj lahko z napačnim vklopom povzročimo velike okvare. Zato za vklop največkrat skrbi avtomatika, ki avtonomno poskrbi za neprekinjeno napajanje.

Vedno več je tudi naprav, ki so zelo občutljive na nihanje napetosti in frekvence, v takih slučajih napetost iz agregata ne dosega predpisanega standarda. Za uravnavanje napetosti se priporoča vgraditev stabilizatorja – tako imenovani AVR, kot samostojna rešitev ali v kompletu z napajalnikom za neprekinjeno napajanje.

Izkušnje s sistemi za nemoteno oskrbo z električno energijo

V nekaj podjetjih in ustanovah smo se pozanimali, kako so se zavarovali pred izpadi električnega toka in kako skrbijo za te naprave. Podjetja imajo naslednje izkušnje s sistemi za nemoteno oskrbo z električno energijo?

  • V Luki Koper si nemoteno oskrbo z električno energijo zagotavljajo z napravami in sistemi moči od nekaj 100 vatov pa do tisoč kilovatov. Z njimi varujejo varnostne sisteme (pristopno kontrolo, varnostni nadzorni center, požarna črpališča in sisteme za zgodnje javljanje požara), komunikacijske sisteme (telefonsko centralo in podcentrale, komunikacijska vozlišča, aktivno opremo LAN-omrežja) ter krmilnike in nadzorne sisteme industrijskih procesov. Skrb za vzdrževanje ključnih naprav so v Luki Koper prepustili pooblaščenim podjetjem, ki njihove UPS-sisteme pregledujejo dvakrat na leto, agregate pa celo vsak teden.
  • Bolnišnice sodijo med objekte, v katerih je nemotena oskrba z električno energijo nedvomno največjega pomena, saj so od tega odvisna življenja pacientov. V Splošni bolnišnici Celje so nam povedali, da za zagotavljanje nemotene oskrbe z električno energijo uporabljajo UPS-sisteme in dizelske agregate, s katerimi pred izpadi električne energije varujejo predvsem oddelke, kjer se uporabljajo aparati za ohranjanje ključnih življenjskih funkcij in drugi pomembni medicinski aparati, pa tudi operacijske dvorane in druge prostore ter njihov računalniški in informacijski sistem. Njihov UPS-sistem je moči 182 kilovoltamperov, agregata pa sta moči dvakrat 560 kilovoltamperov. Ker pa sta stara že 25 let, pravkar gradijo nadomestno dizelsko agregatno postajo, ki bo opremljena z novim agregatom moči enega megavoltampera. Novi agregat bo nadomestil starejša dva, ki pa ju nameravajo posodobiti, da bosta še naprej v stanju pripravljenosti za potrebe stare bolnišnice. V celjski bolnišnici redna vzdrževalna dela na UPS sistemu opravljajo vsakih šest mesecev, na dizelskih agregatih enkrat na leto, vsak mesec pa na agregatih izvedejo tudi izklop z zagonom.

Če potrebujete nasvet na področju neprekinjenega napajanja, kontaktirajte naše strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali in skupaj bomo našli rešitev za vas.