Veste kaj je pomembno pri izbiri cestne razsvetljave?

LED cestna razsvetljava je zelo pomemben dejavnik za varno in udobno življenje. Ključnega pomena je, da je cestna razsvetljava kakovostna, da pravilno osvetljuje površine in ima čim manjši negativen vpliv na okolje. Zato je pomembno, da se pred izbiro tipa razsvetljave, proizvajalca in dobavitelja seznanite z najpomembnejšimi lastnostmi cestne razsvetljave.

 • Connector.Connector.

  Toplota

 • Connector.Connector.

  Optika

 • Connector.Connector.

  Barva svetlobe

 • Connector.Connector.

  Konstanten svetlobni tok skozi celotno življenjsko dobo svetilke

 • Connector.Connector.

  Učinkovitost

 • Connector.Connector.

  Prenapetostna zaščita

 • Connector.Connector.

  Življenjska doba svetilke

TOPLOTA

Svetujemo vam naj bo ohišje svetilke narejeno iz aluminija, ki je prevodnik toplote. Primer takšne svetilke je LED cestna svetilka Siteco Streetlight 20, ki ima tlačno ulito ohišje, ki je prašno premazano v kovinsko sivi barvi DB 702 S.

Pomemben nasvet: Izogibajte se svetilkam, ki imajo plastična ohišja oziroma vsebujejo dele iz plastike ali imajo veliko vijakov!

Svetilka naj ima vgrajeno termično zaščito pred pregretjem za zagotavljanje zanesljivega delovanja.

OPTIKA

Kakovostne svetilke imajo več različnih leč za različne namene uporabe, kar pomeni, da lahko z eno obliko svetilke pokrijemo več vrst cest in poti (široke ceste, ozke ceste, parkirišča, kolesarske steze, pločniki, prehodi za ceste …). Kakovostne LED cestne svetilke omogočajo razmak med svetilkami, ki je enak vsaj 4 x višini kandelbra. Če želimo najti optimalno rešitev je nujno izvesti simulacije osvetlitve.

BARVA SVETLOBE

LED cestne svetilke imajo navadno na voljo različne barve svetlobe in sicer:
– 3000 K (toplo bela)
– 4000 K (hladno bela)

Obstaja pa tudi barva svetlobe, ki je prijazna do ljudi, okolja, živali in zvezd. Taka barva svetlobe je Amber 1750 K (zelo toplo bela barva), ki je serijsko na voljo pri svetilkah Streetlight 20.

UČINKOVITOST

Učinkovitost svetilke odvisna tudi od kakovosti vgrajene predstikalne naprave. Najpomembnejša funkcija predstikalne naprave v svetilkah je zanesljivo delovanje svetilke tudi v ekstremnih pogojih.

Sodobne predstikalne naprave ponujajo še možnosti upravljanja razsvetljave, kjer svetilko lahko zatemnjujemo (in s tem varčujemo z energijo) z različnimi metodami ki so:

 • Redukcija z dodatnim krmilnim vodom 230V, kar je bila priljubljena metoda redukcije cestne razsvetljave v preteklosti.
 • Samodejna redukcija brez dodatnega voda, kjer svetilka vsakodnevno deluje po optimalnemu režimu glede na pričakovano intenziteto prometa v nočnem času ter temu prilagaja nivo delovanja oziroma porabe energije.
 • Regulacija svetilk s spreminjanjem napajalne napetosti.
 • Vmesnik za dvosmerno komunikacijo DALI (standard: Digital Adressable Lighting Interface), ki omogoča priklop svetilk na daljinske sisteme upravljanja in nadzora.
 • Sistem komunikacije, kjer je svetilke mogoče priključiti na sisteme centralnega daljinskega upravljanja in nadzora, kjer dvosmerna komunikacija med centralnim nadzornim sistemom in svetilkami poteka preko napajalnega voda ali brezžičnih sistemov.

Pomembna funkcija sodobnih svetilk je tudi zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka (kratica CLO – Constant Lumen Output).

Ta napredna elektronsko krmiljena funkcija zadržuje svetlobni tok svetilke ves čas življenjske dobe na konstantnem/enakem nivoju, s tem ko pojav padanja svetlobnega toka zaradi staranja (degradacije) permanentno prilagaja z ustrezno regulacijo. Tako zagotavlja optimalno porabo energije in hkrati podaljšuje obratovalno dobo LED zaradi nižje temperaturne obremenitve.

PRENAPETOSTNA ZAŠČITA

Stare svetilke so bile zaradi robustne klasične dušilke bile razmeroma dobro obstojne na prenapetostne pojave, ki so prisotni v omrežjih. S pojavom LED svetilk in s tem vstopom elektronike v zunanjo razsvetljavo pa postaja prenapetostna zaščita LED svetilk eden izmed ključnih izzivov za stabilno delovanje zunanjih inštalacij razsvetljave.

Poznamo:

Stikalne prenapetosti, ki nastanejo zaradi vklopov-izklopov in tvorijo napetosti do 10 kV. Te se v primerjavi z atmosferskimi prenapetostmi pogosteje pojavljajo.

Atmosferske prenapetosti – udar strele v okolju, tvori prenapetost do nekaj 100 kV.

Atmosferske prenapetosti – udar strele direktno v svetilko. Ustvari se visoka impulzna energija, ki ne more biti odvedena od svetilke.

Elektrostatična razelektritev (ESD – Electro Static Discharge) – nastane zaradi drgnjenja in nastopi ponavadi pri vzdrževalnih delih.

Izbirajte svetilke, ki imajo ESD zaščitene oz zapečatene LED module in prenapetostno zaščito vsaj 10 kV!

Večina LED svetilk na trgu vsebuje predstikalne naprave 2 DIM, ki imajo prenapetostno zaščito do 6 KV in nimajo zapečatenih LED modulov.

Svetujemo tudi prenapetostno zaščito v kandelaberu in sicer ena takšnih je modul tip 1ACIMLPX1230LW3.

Vedite! Ne gre samo za prenapetosti, ki v kompletu uničijo LED modul ali predstikalno napravo ali celo celo svetilko. Pomisliti moramo tudi na manjše prenapetosti, ki ne povzročijo takojšnjega izpada, ampak pri pogostih pojavih poškodujejo LED diode in tako povzročijo hitrejše staranje LED diod in vodijo h krajši življenjski dobi.

ŽIVLJENJSKA DOBA

Proizvajalci kakovostnih LED svetilk življenjsko dobo LED svetilk podajajo z navedbo števila ur delovanja ter podanimi vrednostmi Lx in By, ki podrobneje opredeljujeta mejne pogoje te življenjske dobe.

Vrednosti Lx in By sta ključna podatka za oceno kakovosti svetilke in sta soodvisna, zato je nujno potrebna navedba obeh podatkov!

Kot primer uporabimo LED svetilke, kjer proizvajalec navaja življenjsko dobo 80.000 ur s podatkoma L85 B10.

Podan svetlobni tok svetilke naj bo 10.000 lm  (je »netto« svetlobni tok = uporabna količina svetlobe, ki prihaja iz svetilke).

Takšna svetilka na začetku življenjske dobe deluje s podanim svetlobnim tokom, torej polnimi 10.000 lumni.

Po pretečenih 80.000 urah delovanja bo prvih 10 % (B10) inštaliranih LED enot (svetilk ali diod v inštalaciji) doseglo nivo 85% začetnega svetlobnega toka (L85 = »Level« 85% oziroma padec svetilnosti za – 15%), preostalih 90% enot (svetilk ali diod v inštalaciji) pa bo še vedno delovalo s svetlobnim tokom nad 85% glede na podan začetni svetlobni tok.

Tako je vedno potrebno upoštevati podatka L in B. Če je ob podatkih L in B  podana še temperatura okolice to pomeni, da ti podatki veljajo pri takšni temperaturi okolice svetilke. Če podatka o temperaturi ni navedenega, veljajo podatki o življenjski dobi svetilke za delovanje svetilke na standardni temperaturi +25°C.

Zelo pomembno pri navedbi življenjske dobe je, da proizvajalec navaja življenjsko dobo celotne svetilke in ne le vgrajenih LED diod ali LED modulov. Kajti okoliščine v katere so vgrajene LED diode ali LED modul zelo vplivajo na življenjsko dobo. V primeru svetilke vpliva na življenjsko dobo konstrukcija ter material ohišja svetilke, dolžina in vrsta namestitve tesnila, predstikalna naprava, oblika LED modula (v kolikor LED čipi niso zaščiteni, zapečateni torej so dostopni, pri vsakem odpiranju svetilke pride do izpostavljenosti vlažnosti, onesnaženosti ter do razelektrenja, atmosferski vplivi lahko povzročajo večje ali popolne okvare).

Hkrati je pomembna tudi garancija, ki naj bo za svetilke vsaj 5 let.

Opozorilo! LED svetilke, ki imajo zaščitni razred (ZR) I morajo imeti nameščeno dodatno izolacijo med LED modulom in ohišjem, v kolikor je nimajo prihaja do okvar.

Torej neprimerno izbrani, obdelani ter uporabljeni oz nameščeni materiali zelo zmanjšujejo življenjsko dobo LED svetilk.

Pri vsaki LED svetilki vedno zahtevajte produktni list in fotometrično poročilo.