Zamenjava razsvetljave v pisarnah

V zadnjem času se srečujemo z rekonstrukcijami razsvetljave v pisarniških prostorih, kjer stare svetilke na fluorescenčne sijalke zamenjujemo z LED svetilkami. Zelo priljubljeni so »LED paneli«, ki so izjemno tanki in omogočajo visoke prihranke energije v primerjavi s starejšimi svetilkami s fluorescenčnimi sijalkami.

Pri zamenjavi svetilk je potrebno posvetiti pozornost faktorju bleščanja razsvetljave, ki je za osvetlitev poslovnih prostorov opredeljen v standardih za razsvetljavo (SIST EN 12464 Svetloba in razsvetljava – Razsvetljava na delovnem mestu – 1. del: Notranji delovni prostori). Standard med drugim predpisuje tudi največjo dovoljeno raven bleščanja razsvetljave.

Bleščanje razsvetljave opišemo s faktorjem UGR – mejne vrednosti poenotenega števila bleščanja (UGR – Unified Glare Rating).

Faktor UGR je podan z dvomestnim številom in opredeljuje zaščito pred bleščanjem svetilk v prostoru. Nižja kot je vrednost UGR, manjše bo psihološko bleščanje v osvetljenem prostoru.

Svetilke moteče bleščijo direktno (neposreden pogled v svetilke) in indirektno (preko odbojev svetlobe na tleh).

Mejne vrednosti faktorja UGR pri različnih delovnih opravilih:

  • Tehnično risanje: UGR ≤ 16.
  • Branje, pisanje, pouk, delo z računalniki, delo v kontroli: UGR ≤ 19.
  • Dela v industriji, obrti, sprejem blaga in materialov: UGR ≤ 22.
  • Groba dela, stopnišča: UGR ≤ 25.
  • Hodniki: UGR ≤ 28.

Svetilke na fluorescenčne sijalke s kakovostnimi paraboličnimi rastri imajo faktor UGR okoli 16, običajni LED paneli z opalno spodnjo svetlečo ploščo pa okoli 22, kar pomeni višje bleščanje!Svetilka s paraboličnim rastrom UGR 16LED panel z opalno ploščo UGR 22

LED panel UGR 19

Na trgu so na voljo LED paneli, ki zagotavljajo svetlobo z nižjimi vrednostmi bleščanja – UGR pod 19. Material spodnje plošče takšnih panelov je narejen iz mikroprizmatičnih prozornih materialov, ki svetlobo pošiljajo v prostor ustrezno usmerjeno, sama plošča pa je med delovanjem svetilke manj svetla. Posledično je neposredni in posredni pogled v takšne svetilke na stropu zaradi manj svetlih vidnih površin svetilk manj moteč. Svetloba svetilke z UGR 19 ni difuzna, ampak je usmerjena proti osvetljeni površini (ima ožji snop svetlobe).

Za osvetlitev pisarn je potrebno uporabiti svetilke z UGR 19, kar nekateri proizvajalci zapisujejo tudi s pripisom »Office Compliant«. To pomeni, da so takšne svetilke primerne za osvetlitev pisarniških delovnih mest, v skladu s prej omenjenim standardom SIST EN 12464-1.

Podrobnosti LED panela s faktorjem UGR 19, kjer je vidna prizemska struktura materiala:

       

Običajni paneli z opalno svetlečo ploščo so namenjeni le za osvetljevanje vidno manj zahtevnih območij (npr. veže, hodniki, stopnišča, skladišča, garderobe, prostori za odmor, …).

Za delovna mesta, kjer se zahtevajo vidni pogoji z zmanjšanim bleščanjem (pisanje, tipkanje, branje, obdelava podatkov, računalniško načrtovanje, učilnice, predavalnice) je potrebno uporabiti razsvetljavo s faktorjem bleščanja UGR pod 19 (npr. LED panele).