Zelene rešitve za profesionalno izvedbo

Vas skrbi pretirana poraba električne energije? Razmišljate kako bi se lahko ceneje ogrevali? Bi bili radi energijsko varčni in samooskrbni?

Vsak takšen projekt zahteva pred začetkom izvedbe natančne meritve in spremljanje trenutne porabe. Navadno se v večjih sistemih, kot je industrija, izvaja meritve vsaj pol leta. Na podlagi analize, se določijo ukrepi za zmanjšanje porabe energije. Tudi pri domačih uporabnikih je vsekakor potrebno najprej izmeriti porabo , nato pa na podlagi analize spremeniti navade ali posodobiti prevelike odjemnike energije.

Na Elektronabavi Vam ponujamo naše znanje in pomoč pri izbiri ekonomsko upravičenega sistema za merjenje porabe elektrike, vode in ogrevanja, pomagamo pri osnovnih principih analize trenutne porabe, ter predlagamo prave rešitve. Zastopamo praktično vse kvalitetnejše proizvajalce rešitev za obnovljive vire energije in proizvajalce rešitev za učinkovito rabo energije. naši produktni specialisti pa Vam znajo pripraviti najbolj ustrezen tehnični in cenovni izbor, glede na potrebe objekta.

Ponujamo posamezne produkte in celostne rešitve pri projektih obnovljivih virov energije:

  • Sončne elektrarne na ključ
  • Male vetrne elektrarne na ključ
  • Rešitve za male hidroelektrarne

In pri projektih učinkovite rabe energije:

  • Zmanjševanje rabe energije na motorskih in pogonskih sistemih
  • Kompenzacijske naprave na ključ
  • Enostavne rešitve za meritve in spremljanje porabe vode, elektrike in ogrevanja za domače in profesionalne uporabnike